Odwiedź nas na  facebook.com/rts                 Masz pytania? Zadzwoń do nas:  91 461 55 77  lub napisz   biuro@rtsnarzedzia.pl

RTS Narzędzia Szczecin

Wszystkie kategorie

Regulamin sklepu internetowego

rtsnarzedzia.pl§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Definicje:

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupu Towaru ze Sklepu;
 2. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną, która dokonuje zakupu Towarów w Sklepie na własne potrzeby, nie mające związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu rtsnarzedzia.pl;
 4. Sklep – sklep internetowy rtsnarzedzia.pl dostępny pod adresem: www.rtsnarzedzia.pl;
 5. Sprzedawca: Wiesław Stępniak i Barbara Stępniak prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: P.H.U. RTS S.C W.B. Stępniak z siedzibą w Szczecinie, ul. Różowa 29/5, 70-781 Szczecin, posiadającej numer NIP 955-20-66-757, numer REGON 812525487, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), telefon: +48 91 461 55 77, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 6. Towar / Towary – przedmioty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie.
 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu i ma zastosowanie do kwestii nie uregulowanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 2. Prowadzącym Sklep jest Sprzedawca.

 3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem infolinii: +48 91 4615577.

 

§ 2

REJESTRACJA W SKLEPIE

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest wymagana rejestracja.

 2. Klient chcący w pełni korzystać ze Sklepu musi dokonać rejestracji, w wyniku której będzie identyfikowany przez Sklep za pomocą identyfikatora ID i hasła. Podane w wyniku rejestracji dane, w szczególności hasło klienta oraz jego identyfikator ID stanowić powinny tajemnicę Klienta i winny być one tak przechowywane, aby osoby trzecie nie miały możliwości ich ustalenia i posłużenia się nimi bez wiedzy lub woli Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta wskutek posłużenia się, w sposób nieuprawniony przez osoby trzecie, jego identyfikatorem ID lub hasłem wynikające z udostępnienia przez Klienta tych danych osobom trzecim lub ich nieprawidłowego zabezpieczenia.

 3. Klient zobligowany jest do wypełnienia wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe. Niewypełnienie ich będzie uważane za odstąpienie od rejestracji.

 4. Rejestrując konto w Sklepie Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych Sprzedawcy zgodnie z art. 10 ustawy wskazanej w § 10 ust. 2 pkt 3 Regulaminu.

 5. Ochrona danych osobowych Klienta podawanych podczas rejestracji w Sklepie odbywa się na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.

 

 

§ 3

ZASADY SPRZEDAŻY TOWARÓW

 

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu.

 2. Sprzedaż Towarów odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.

 3. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży Towarów jest prawo polskie.

 4. Informacje handlowe zamieszczone przez Sprzedawcę w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk "Zamówienie". Klient po zakończeniu procesu wysyłania zamówienia otrzyma potwierdzenie, na podany adres e-mail, tzw. potwierdzenie zamówienia oraz fakturę pro-forma, w której podane ceny za Towary będą stanowiły ofertę handlową. Z chwilą otrzymania faktury pro-forma zostaje zawarta umowa sprzedaży.

 5. Klient powinien podać (dobrowolnie) numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adres e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta i zawarcia umowy ze Sprzedawcą.

 6. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z opisem Towaru, którego zakupu chce dokonać.

 7. Z uwagi na oferowanie przez Sklep zróżnicowanego asortymentu Klient winien dokładnie zapoznać się z przedstawioną specyfikacją rodzaju Towaru i zasięgnąć, w razie jakichkolwiek wątpliwości, u Sprzedawcy informacji o konkretnym Towarze i jego właściwościach.

 8. Sprzedawca prezentuje na stronie internetowej zdjęcia oferowanych produktów, na których obrazy i kolory mogą różnić się +/-15% od rzeczywistego wyglądu. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystkę wyrobów. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić wynikają z powodów technicznych.

 9. Wszystkie ceny zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny zamieszczone przy oferowanych Towarach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki. Całkowita wartość zamówienia, wraz z kosztami przesyłki, wskazana jest, w trakcie procesu składania zamówienia, po wybraniu przez Klienta formy dostawy oraz formy płatności.

 10. Płatności za Towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia, spośród następujących sposobów rozliczenia:

a. płatność w sklepie przy odbiorze Towaru,
b. przesyłka za pobraniem,
c. przelew bankowy,
d. systemy ratalne i leasingowe.
 1. Ewentualne dodatkowe koszty płatności uwidocznione są bezpośrednio w trakcie procesu zamawiania Towaru.

 2. Firma P.H.U. RTS S.C. wystawia paragon lub fakturę VAT (na życzenie klienta) na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

 3. Jeżeli realizacja zamówienia nie jest możliwa, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

 4. Klient może w każdej chwili, nie później jednak niż do momentu dokonania wysyłki Towaru przez Sprzedawcę, dokonać zmiany w zamówieniu lub też wycofać zamówienie informując o tym Sprzedawcę drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z zastrzeżeniem postanowień § 5 Regulaminu. Niezależnie od powyższego Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zapisami § 5 Regulaminu.

 5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma P.H.U. RTS S.C. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

 6. Towar pozostaje własnością Sprzedawcy aż do momentu całkowitej zapłaty za towar.

 7. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

 8. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

 9. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

   

 

§ 4

DOSTAWA

 

 1. Dostawa Towarów realizowana jest na terenie Polski oraz poza jej granicami.

 2. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową i stacjonarną. Istnieje możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

 3. Do wartości zamówienia doliczane są koszty transportu, które ponosi Kupujący, wg informacji wskazanych w trakcie przechodzenia procedury składania zamówienia i wg wyboru dokonanego przez Klienta.

 4. Dostawa Towarów odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób.

 5. Informację o koszcie i terminie dostawy Sprzedawca prześle Kupującemu w mailu potwierdzającym zamówienie.

 6. Jeśli w ofercie nie jest podane inaczej, czas dostawy wynosi od 3 do 5 dni roboczych. Dostawa odbywa się w godzinach 09:00-17:00, jednak dokładny czas może być uzależniony od trasy podmiotu dostarczającego przesyłkę z Towarem.

 7. Dostawa towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

 8. Towar wysyłany z Polski do innego kraju, może podlegać dodatkowo opłatom importowym, nakładanym przez kraj odbiorcy. W związku z powyższym ciężar ponoszenia dodatkowych kosztów (cła, opłaty importowe itp.) jest wliczony w koszty przesyłki, które ponosi Kupujący.

 9. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta z chwilą wydania Towaru kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. W razie wyboru przewoźnika przez Sprzedawcę wydanie Towaru Klientowi następuje z chwilą wręczenia Towaru przez przewoźnika.

 10. Sprzedawca zaleca, aby sprawdzić dostarczony Towar w obecności przewoźnika (kuriera), a w razie stwierdzenia uszkodzenia Towaru w czasie transportu, aby spisać stosowny protokół w obecności Kuriera. Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. Sprzedawca ma możliwość złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń przesyłki, u podmiotu świadczącego usługi transportowe.

 11. Koszty dostawy są uzależnione od formy płatności jak również od wartości zamówienia.

 12. Dostawa zamówienia odbywa się w wybrany przez Kupującego sposób określany podczas zamówienia.

 

 

§ 5

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 

 1. Na zasadach określonych w ustawie wskazanej w § 10 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Klient będący Konsumentem ma możliwość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 2. i 6, odstąpienia od umowy zakupionych Towarów:

I. jeśli przedmiotem sprzedaży jest pojedynczy towar – w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
II. w przypadku umowy sprzedaży kilku towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – w terminie 14 dni, liczonych od następnego dnia po dniu, w którym otrzymał ostatnią rzecz, partię lub część;
III. w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Towarów przez określony czas – w terminie 14 dni, liczonych od następnego dnia po dniu, w którym otrzymał pierwszą z zamówionych rzeczy;
 1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysyłając oświadczenie przed upływem terminu wskazanego w ust. 1. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

 3. W razie odstąpienia od umowy, zgodnie z zapisami ust.1, jest ona uważana za niezawartą i strony obowiązane są zwrócić to, co sobie świadczyły w stanie niezmienionym.

 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Jeżeli osoby upoważnionej do odbioru nie wskazano, zwrot Towaru powinien nastąpić na adres: P.H.U. RTS S.C W.B. Stępniak, ul. Gryfińska 82, 70-772 Szczecin.

 5. Konsument, który odstąpił od umowy, zgodnie z ust. 1, zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia mu zakupionego Towaru, z zastrzeżeniem ust. 2 (Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi koszty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę Towaru).

 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

I. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
II. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
III. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
IV. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
V. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 

§ 6

REKLAMACJE

 

W razie wystąpienia wad uprawniających Klienta do składania reklamacji, czy to w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego (rękojmię) czy w oparciu o udzieloną przez Sprzedawcę gwarancję, Klient winien przesłać reklamowany Towaru na adres Sprzedawcy ( P.H.U. RTS S.C W.B. Stępniak, ul. Gryfińska 82, 70-772 Szczecin) z załączonym opisem wady i kserokopią dowodu zakupu, a jeśli sporządzenie takiej kserokopii nie jest możliwe lub Klient nie ma woli jej przekazania, z podaniem daty i nr paragonu lub faktury VAT potwierdzających zakup Towaru.§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy za wady Towaru regulują przepisy kodeksu cywilnego.

 3. Sprzedawca winien w terminie 14 dni od zgłoszenia roszczeń przez Konsumenta ustosunkować się do jego żądań. Jeśli tego nie zrobił uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

 5. W przypadku Konsumenta, gdy przedmiotem sprzedaży jest Towar używany, odpowiedzialność Sprzedawcy zostaje ograniczona, do 1 roku od dnia wydania Towaru Konsumentowi.

 6. Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie, w szczególności na piśmie wysłanym na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 Regulaminu bądź na adres e-mail: sklep@rtsnarzedzia.pl.

 7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.

 8. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

 9. Każde zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie przez przeszkolonego pracownika, a w razie wątpliwości towar może zostać wysłany do serwisu celem dokładnych oględzin.

 10. W razie zgłoszenia zasadnych roszczeń przez Klienta, ich realizacja przez Sprzedawcę winna nastąpić w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

§ 8

GWARANCJA JAKOŚCI 1. Sprzedawca udziela gwarancji jakości na Towary – w zakresie określonym w niniejszym paragrafie – pod warunkiem, że udzielenie gwarancji zostało wskazane w opisie Towaru. Jeżeli Towar posiada gwarancję udzieloną przez Producenta zostanie dołączony dokument gwarancyjny (w szczególności karta gwarancyjna) Producenta, który wskazuje warunki udzielonej przez Producenta gwarancji.

 2. Jeżeli w opisie Towaru nie wskazano innego terminu, gwarancja zostaje udzielona na okres 1 roku od daty zakupu Towaru.

 3. Gwarancja zostaje udzielona przez Sprzedawcę na terytorium RP.

 4. Gwarancją nie są objęte Towary, które są podatne na naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych, w szczególności: narzędzia skrawające, materiały ścierne.

 5. Jeżeli Towar nie posiada odrębnej karty gwarancyjnej producenta warunki gwarancji sprzedawcy podane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez Sprzedawcę. Jeżeli co innego nie wynika z karty gwarancyjnej wystawionej przez Sprzedawcę i dołączonej do Towaru w ramach gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się w razie wystąpienia wady do jej usunięcia poprzez naprawę Towaru.

 6. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

 7. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Utratę uprawnień wynikających z gwarancji powoduje również dokonanie przez Klienta nieautoryzowanych napraw.

 8. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady Towaru, zostaną one usunięte bezpłatnie na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, nie później niż w terminie czternastu dni.

 9. Niedochowanie warunków gwarancji, w szczególności: zerwanie plomby gwarancyjnej, próba samodzielnej naprawy Towaru przez Klienta, lub przekazanie Towaru do punktu naprawy nieuzgodnionego ze Sprzedawcą, powoduje unieważnienie gwarancji.

 10. W celu wykonania uprawnień z gwarancji należy przedstawić kartę gwarancyjną (chyba że nie została ona wydana Klientowi) oraz dowód zakupu (paragon, rachunek, faktura VAT) w celu weryfikacji daty zakupu i osoby uprawnionej z gwarancji. Klient może również wypełnić formularz gwarancji dostępny u Sprzedawcy. Zgłaszając uprawnienia wynikające z gwarancji należy wskazać na czym polega wada Towaru.

 11. Dostarczany do serwisu sprzęt powinien być kompletny, czyli zawierać elementy dostarczone pierwotnie przez Sprzedawcę wraz z zakupionym Towarem.

 12. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do siedziby Sprzedawcy, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. Koszt transportu towaru do serwisu pokrywa Klient, chyba że ustalono inaczej.

 13. W sytuacji, gdy w ramach procedury reklamacyjnej niemożliwa okaże się naprawa sprzętu, ewentualnie jego wymiana, Klientowi zostanie zwrócona cena Towaru. W tym celu nastąpi korekta dokumentu sprzedaży. Jeśli korygowana będzie faktura VAT, konieczne jest odesłanie podpisanej przez Klienta korekty faktury VAT. Należna Klientowi kwota zostanie przesłana niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odesłania podpisanej korekty faktury VAT. Klient obowiązany jest podpisać i odesłać Sprzedawcy podpisany dokument faktury korekty. Kwota ta zostanie zwrócona na konto bankowe, z którego nastąpiła zapłata za zakupiony towar bądź na inne podane przez Klienta konto bankowe, bądź przekazem pocztowym.

 14. Sprzedawca nie dostarcza sprzętu zastępczego na czas trwania naprawy gwarancyjnej czy innego rodzaju naprawy.

 15. Uprawnienia wynikające z gwarancji przysługują bezpośredniemu Nabywcy sprzętu, stąd też dalsze zbycie sprzętu na rzecz osoby trzeciej nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę, chyba że uprawniony z gwarancji powiadomił sprzedawcę o zamiarze zbycia Towaru, a Sprzedawca wyraził zgodę na przejście na nabywcę Towaru uprawnień z gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę.

 16. Towar zakupiony nie podlega zwrotowi, chyba że co innego wynika z zapisów Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 17. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 § 9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników.

 2. Złożenie zamówienia przez sklep internetowy www.rtsnarzedzia.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu.

 3. Dane te są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim.

 4. Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do jego danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz usunięcia.

 5. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Do wszelkich sporów wynikłych z Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów sprzedaży, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy,.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy:

  1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 1025 ze zm.),
  2. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 roku, poz. 683 ze zm.),
  3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku poz. 1219 ze zm.),
  4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
 3. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się zapisami Regulaminu i potwierdzić ten fakt w ramach procesu składania zamówienia. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu, należy zaprzestać procedury składania zamówienia.

 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01 czerwca 2020 roku.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.×

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami! Chętnie na nie odpowiemy.

 91 461 55 77     biuro@rtsnarzedzia.pl


GÓRA